Friends Logo

Fe gafodd Cymdeithas Cyfeillion Gwasanaeth Cerdd Sir Gâr ei ail atgyfodi yn ystod y flwyddyn academaidd 2010-2011 ar ôl bod yn segur am ddeg mlynedd. Y mae'r grŵp yn cynnwys rhieni a chyfeillion disgyblion sydd yn cymryd rhan yn ensemblau Gwasanaeth Cerdd Sir Gâr. Y mae'r grŵp yn anelu i roi cymorth ariannol ac ymarferol i ddisgyblion y Sir.

Mae'r gymdeithas yn croesawu aelodau newydd a gellir lawr lwytho ffurflen gais drwy glicio ar y fwydlen 'Dogfennau'.

Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin
Adeilad 2
Parc Dewi Sant
Heol Fynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB