Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 11eg, 12fed, 13eg a’r 14eg gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn lla…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Mai 14eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin.    Ensemble Gitâr   Ymddangos…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y ddwy noson y…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 14eg, 15fed, 19eg a’r 20fed gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn ll…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y dd…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 13ydd a’r 15fed yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noso…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 15fed, 16eg, 20fed a’r 21ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn l…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y ddwy noson y…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Chwefror 29ain a’r Fawrth 2il yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y dd…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 22ain, 23ain, 29ain a’r 30ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn …

Showing news from 1 to 10 of 34. Showing page 1 of 4. Results pages: