Your browser does not support the video tag.   Ar nos Sadwrn Ebrill 18fed perfformiodd y ‘Big Band’ mewn un o gyngherddau dathlu Cydweli 9…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau…

Cynhaliodd aelodau ‘Stringbuilders Llanelli’ eu cyngerdd blynyddol yn Ysgol Iau Llangennech ar Chwefror 23ain 2015. Mae’r grŵp yn ymarfer bob nos Lun yn ystod y…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 2il a’r 3ydd yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson y…

Mae disgyblion ysgolion uwchradd Sir Gar yn prysur baratoi ar gyfer yr Ŵyl Hŷn eleni. Cynhelir ymarferion yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth ar benwythnosa…

Mae dros dair mil o ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o'r sir wedi cael eu diddanu gan staff Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar eu taith flynyddol o g…

Llongyfarchiadau i bob disgybl a oedd yn rhan o Ensembles Cerdd Chwe Sir ERW. Bu’n flwyddyn lwyddiannus arall gyda chynrychiolaeth sylweddol o blith disgybl…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 18fed, 19eg, 23ain a’r 24ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn l…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ail gyngerdd Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Ebrill 8fed yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin cyngerdd agoriadol Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 31ain yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Ymddangosodd dros 150 o ddisg…

Showing news from 11 to 20 of 34. Showing page 2 of 4. Results pages: