Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 10fed a’r 11eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson…

Ym mis Gorffennaf 2013 cymerodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin wythdeg o ddisgyblion o'r Band Chwyth Hŷn a'r Gerddorfa Hŷn ar daith gyngerdd i Baris. Rhoddodd…

Roedd Theatr Y Ffwrnes, Llanelli a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin dan ei sang ar Fehefin 11fed, 12fed a’r 13eg wrth i Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gyflwyno…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ail gyngerdd Gŵyl Gerdd Hŷn y sir ar Fawrth 26ain yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Roedd dros 150 o ieuenctid talentog…

Ar Fawrth 11fed a’r 12fed yn neuadd newydd Ysgol y Gwendraeth cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gŵyl gerdd flynyddol ar gyfer grwpiau canolradd.  Dros…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin y cyntaf o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 18fed yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o d…

Y mae disgyblion ysgolion uwch y sir wedi bod yn llwyddiannus dros ben i gyrraedd rownd cyn derfynol cystadleuaeth S4C Côr Cymru  2013. Y mae Côr Ysgolion Uwch…

Cafodd dros dair mil o ddisgyblion ledled Si Gaerfyrddin wledd gerddorol yn ystod Medi. Perfformiodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin cyfres o saith o gyngher…

Roedd Canolfan Selwyn Samuel Llanelli a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin dan ei sang ar Fehefin 19eg, 20fed a’r 21ain wrth i Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gyf…

Llongyfarchiadau i 18 o gantorion ifanc o Sir Gaerfyrddin a ymunodd gyda dros 200 o ieuenctid ledled Cymru i berfformio gyda Cherddorfa a Chorws y BBC ar Fawrth…

Showing news from 21 to 30 of 34. Showing page 3 of 4. Results pages: