Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr ail o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 27ain yn Theatr Elli, Llanelli. Ymddangosodd dros 150 o ddisgybli…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin y cyntaf o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 19eg yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o dd…

Ar Fawrth 12fed a’r 13eg yn neuadd newydd Ysgol y Gwendraeth cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gŵyl gerdd flynyddol ar gyfer grwpiau canolradd.  Dros …

Cyfres cyngherddau 2011 oedd yr olaf o dan faner y Tair Sir. Cafwyd cyfres lwyddiannus dros ben. Cliciwch fan hyn i ddarllen adroddiad.

Showing news from 31 to 34 of 34. Showing page 4 of 4. Results pages: