Ar nos Sadwrn Ebrill 18fed perfformiodd y ‘Big Band’ mewn un o gyngherddau dathlu Cydweli 900. Cynhaliwyd y noson yng Nghanolfan Gwenllïan gyda’r band yn perfformio rhai o glasuron byd y ‘Big Band’ i gynulleidfa werthfawrogol. Diolch i’r disgyblion a’r staff am roi o’u hamser ar nos Sadwrn.

Cydweli 900 Website