Girls Choir Thumb

Y mae disgyblion ysgolion uwch y sir wedi bod yn llwyddiannus dros ben i gyrraedd rownd cyn derfynol cystadleuaeth S4C Côr Cymru  2013. Y mae Côr Ysgolion Uwch y Sir dan reolaeth Gwasanaeth Cerdd y Sir yn cynnwys merched o ysgolion hyn Sir Gaerfyrddin. Mae’r Côr  o dan arweiniad Mr Islwyn Evans, athro cerdd beripatetig gyda’r Gwasanaeth Gerdd. Y mae Cydgysylltydd y Gwasanaeth Cerdd, Mr Gareth Kirby yn ymhyfrydu yn llwyddiant y Côr a dywedodd “Dyma’r tro cyntaf y mae’r gwasanaeth cerdd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru ac yr ydym wedi cyrraedd y rown cyn derfynol – yr ydym yn falch iawn o lwyddiant y disgyblion a’r staff. Y mae’r gystadleuaeth gorawl yma yn un o fri yng Nghymru. Mae’r Côr dim ond wedi bodoli ers tri mis ac y mae yn adlewyrchiad arbennig o’r dalent lleisiol sydd yn y sir”. Fe fydd y rown cyn derfynol yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ym Mis Chwefror ac y bydd yn cael ei ddarlledu ar y teledu yn fuan wedi’r recordiad. Dywedodd Mr Alan Walters, Prif Swyddog Gwella Ysgolion “ Y mae’r adran addysg am longyfarch y disgyblion a’r staff am gyrraedd y rownd cyn derfynol. Y mae yn adlewyrchiad o waith caled y disgyblion, rhieni a ‘r staff a’r dalent naturiol sydd yn ei ddatblygu gan y Gwasanaeth Cerdd”.