DSC 0703

Llongyfarchiadau i bob disgybl a oedd yn rhan o Ensembles Cerdd Chwe Sir ERW. Bu’n flwyddyn lwyddiannus arall gyda chynrychiolaeth sylweddol o blith disgyblion Sir Gaerfyrddin. Roeddem hefyd yn falch iawn o weld Matthew Williams, un o gyn-ddisgyblion Ysgol Maes yr Yrfa, yn perfformio unawd ar y trwmped gyda Band Chwyth y 6 Sir yn y Neuadd Fawr yn Aberystwyth. Roedd ei berfformiad o goncerto Hummel i’r trwmped yn rhagorol gan beri i’r gynulleidfa godi ar ei thraed i fynegi ei gwerthfawrogiad.


Bydd clyweliadau’n cael eu cynnal yn fuan ar gyfer lleoedd 2014–2015 a bydd gwybodaeth ar gael drwy’r wefan a chan eich athrawon offerynnau cerdd.