Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 13ydd a’r 15fed yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan.

 

ISTRINGS 1

Cerddordfa Linynnol

 

ISTRINGS 2

Cerddordfa Linynnol

 

Mae’r mwyafrif o’r grwpiau canolradd yn ymarfer yn wythnosol ar nos Lun, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor caled o waith gan y disgyblion a’u hathrawon.

 

IGUITARS

Ensemble Gitâr Clasurol

 

Ymddangosodd pedwar o grwpiau yn y cyngerdd cyntaf (Grŵp Offer Taro, Ensemble Gitâr, Côr Telynau a Cherddorfa Linynnol) a chyflwynwyd ystod eang o arddulliau cerddorol, gan gynnwys ffefrynnau ‘pop’ a ‘soul’, cerddoriaeth werin Cymru, a chlasuron cerddorol.

 

 IHARPS

Ensemble Telynau

 

 IPERC

Ensemble Offer Taro

 

Roedd yr ail gyngerdd yn cynnwys y Band Chwyth Canolradd. Roedd hwn yn berfformiad ardderchog gan ensemble hwn. Bydd y profiad yn sylfaen gadarn i’r disgyblion canolradd pan fyddant, gobeithio, yn symud ymlaen i’r Band Chwyth Hŷn. Perfformiwyd ystod o gerddoriaeth yn ystod y noson, a hyn yn cynnwys ffefrynnau ‘pop’ a 'Pachelbel's Canon’!

 

 IWIND 1

Band Chwyth Canolradd

 

Roedd y cyngerdd hefyd yn lwyfan i ddoniau dau unawdydd o blith ein grwpiau hŷn. Cafwyd perfformiadau ardderchog gan Sioned Beynon (Llais) a Teah Ross (Ffliwt).

Llongyfarchiadau i bawb, yn ddisgyblion a staff, ar lwyddiant noson wych o gerddoriaeth!

 

IWIND 2

Band Chwyth Canolradd