Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Mai 14eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin.

  

DSCF8042

Ensemble Gitâr

 

Ymddangosodd tri o grwpiau yn y cyngerdd - Grŵp Offer Taro, Ensemble Gitâr a Band Chwyth.

 

 DSCF8035

Ensemble Offer Taro

 

DSCF8056

Band Chwyth

 

Roedd y cyngerdd hefyd yn lwyfan i ddoniau unawdydd o blith ein grwpiau hŷn. Cafwyd perfformiad ardderchog gan Rhydian Tiddy (Trombôn).

Llongyfarchiadau i bawb, yn ddisgyblion a staff, ar lwyddiant noson wych o gerddoriaeth!