Ar Fawrth 12fed a’r 13eg yn neuadd newydd Ysgol y Gwendraeth cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gŵyl gerdd flynyddol ar gyfer grwpiau canolradd.  Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd y sir ar y llwyfan, gan berfformio i neuadd lawn bob tro.

IBRASS Distance

Band Pres


Mae’r rhan fwyaf o’r grwpiau canolradd yn ymarfer yn wythnosol ar nos Lun, ac roedd y perfformiadau hyn yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith caled gan y disgyblion a’r staff.

IHARP

Telynau

Roedd y cyngerdd cyntaf yn cynnwys chwe grŵp canolradd (Band ‘Jazz’, Band ‘Soul’, Grwp Offer Taro, Ensemble Gitâr Glasurol, Ensemble Telynau, a Cherddorfa Linynnol). Cafodd y gynulleidfa wledd o ystod eang o arddulliau cerddorol, gan gynnwys ‘pop’ a ‘soul’, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig, a chlasuron poblogaidd.

ISTRINGS

Llinynnau

 

Roedd yr ail gyngerdd yn cynnwys tri ensemble (Côr, Chwythbrennau a Band Pres) ac unwaith eto cafwyd ystod eang o gerddoriaeth gan gynnwys y chwythbrennau yn perfformio cerddoriaeth y ffilm a’r sgrin, a’r band pres yn chwarae cerddoriaeth pop gyfoes megis ‘Bad Romance’ gan Lady Gaga.

ICHOIR

 

Côr

 

IWIND

 

Chwythbrennau

 

IBRASS

 

Band Pres