Ar Fawrth 11fed a’r 12fed yn neuadd newydd Ysgol y Gwendraeth cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gŵyl gerdd flynyddol ar gyfer grwpiau canolradd.  Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd y sir ar y llwyfan, gan berfformio i neuadd lawn bob tro..

IMG 9146 1 Thumb

Band Pres

Mae’r rhan fwyaf o’r grwpiau canolradd yn ymarfer yn wythnosol ar nos Lun, ac roedd y perfformiadau hyn yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith caled gan y disgyblion a’r staff.

IMG 9097 1 Thumb

Telynau

Roedd y cyngerdd cyntaf yn cynnwys pedwar o grwpiau canolradd y sir (Offer Taro, Gitâr Glasurol, Côr Telynau a Cherddorfa Linynnol). Cafodd y gynulleidfa wledd o gerddoriaeth mewn arddulliau amrywiol, gan gynnwys ffefrynnau 'Pop and Soul', cerddoriaeth werin Gymreig, a chlasuron poblogaidd.

IMG 9112 1 Thumb

Llinynnau

 

Roedd yr ail gyngerdd yn cynnwys dau grŵp (Chwythbrennau a Phres) ac unwaith eto cafwyd ystod eang o gerddoriaeth gan gynnwys themau 'Wallace and Gromit' a 'Chariots of Fire' gan y chwythbrennau, a cherddoriaeth pop gyfoes megis ‘Viva La Vida’ (Coldplay) gan y pres. 

IMG 9132 1 Thumb

 

ChwythbrennauIMG 9102 1 Thumb

 

Ensemble Gitâr ClasurolIMG 9106 1 Thumb

Offer Taro