Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 10fed a’r 11eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan.

IMG 9714 Thumb

Band Pres

Mae’r mwyafrif o’r grwpiau canolradd yn ymarfer yn wythnosol ar nos Lun, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor caled o waith gan y disgyblion a’u hathrawon.

IMG 9696 Thumb

Ensemble Telynau

Ymddangosodd pedwar o grwpiau yn y cyngerdd cyntaf (Grŵp Offer Taro, Ensemble Gitâr, Côr Telynau a Cherddorfa Linynnol) a chyflwynwyd ystod eang o arddulliau cerddorol, gan gynnwys ffefrynnau ‘pop’ a ‘soul’, cerddoriaeth werin Cymru, a chlasuron cerddorol.

IMG 9701 Thumb

Cerddorfa Linynnol

 

Ymddangosodd dau grŵp yn yr ail gyngerdd (Ensemble Chwythbrennau a Band Pres), ac unwaith yn rhagor cafwyd ystod eang o arddulliau, o ‘Agorawd’ 1812 a ‘Shrek’ gan y chwythbrennau, i drefniant o gân gyfoes '500 miles' (Proclaimers) gan y Band Pres.

IMG 9705 Thumb

 

Ensemble ChwythbrennauIMG 9700 Thumb

 

Ensemble Gitâr ClasurolIMG 9698 Thumb

Ensemble Offer Taro