Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr ail o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 27ain yn Theatr Elli, Llanelli. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion ysgolion uwchradd y sir ar y llwyfan.

Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith caled gan ddisgyblion ac athrawon y gwasanaeth.

Roedd y cyngerdd yn cynnwys tri o grwpiau hŷn y sir (Cerddorfa Linynnol, Big Band a Band Chwyth) a chafwyd amrywiaeth o gerddoriaeth unwaith eto.

 

 

Senior Strings
LlinynnauPerfformiodd y gerddorfa linynnol rhaglen oedd yn dilyn y thema ‘Llinynnau mewn celfyddyd boblogaidd / Cenedlaetholdeb mewn cerddoriaeth linynnol'.  Rhoddodd hyn gyfle i’r gerddorfa berfformio darnau megis ‘Prelude on a Welsh Hymn Tune (Rhosymedre)’ gan Vaughan Williams’ a ‘Kashmir’ gan Led Zeppelin.

 

 

Big Band
'Big Band'Cyflwynodd y ‘Big Band’ rhai o glasuron y byd jazz, gan gynnwys ‘The Lady is a Tramp’, ‘At Last’ a ‘Sir Duke’ gan Stevie Wonder. Yr unawdwyr oedd Tom Scaife (Trombôn), Llinos Emmanuel a Daniel Jones (lleisiol).

 

 

Senior Wind Band
Band ChwythDaeth y noson i ben gyda’r Band Chwyth yn perfformio rhaglen oedd yn cynnwys prif thema ffilm ‘The Incredibles’, ‘Trumpets Wild’ (gyda Ben Edwards, Rhydian Griffiths a James Lawlor fel unawdwyr), a detholiad o gerddoriaeth allan o’r sioe ‘Starlight Express’.

 

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies i’r cerddor jazz mwyaf addawol i Rosie Amery (Coleg Gorseinon).