Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin y cyntaf o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 19eg yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion ysgolion uwchradd y sir ar y llwyfan.

Senior Harps

Telynau


Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith caled gan ddisgyblion ac athrawon y gwasanaeth.

Senior Choir

Côr

Roedd y cyngerdd yn cynnwys tri o grwpiau hŷn y sir (Telynau, Côr a Cherddorfa) a pherfformiadau gan yr unawdydd ffliwt Catrin Price, a 'Prêstô' - pumawd pres o ysgolion y Frenhines Elizabeth, Bro Myrddin a Tregib. 

Prêstô

Prêstô

 

Cafodd y gynulleidfa werthfawrogol wledd o berfformiadau rhagorol ac ystod o ddarnau cerddorol. Roedd y rhaglen yn cynnwys ‘Day Dream Believer’ ar y telynau, cadwyn o alawon ‘Jesus Christ Superstar’ gan y Côr, a darnau megis ‘The Big Country’ a ‘Finlandia’ gan y gerddorfa.

Senior Orchestra

 

Orchestra

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Terry Jones i George Martin (Ysgol y Frenhines Elizabeth) a Tom Scaife (Ysgol Bro Myrddin).