Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ail gyngerdd Gŵyl Gerdd Hŷn y sir ar Fawrth 26ain yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Roedd dros 150 o ieuenctid talentog o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan.

Mae'r Grwpiau Hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd hwn yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith gan y disgyblion a'r staff.

Roedd y cyngerdd yn cynnwys tri ensemble (Cerddorfa Linynnol, 'Big Band' a Band Chwyth), ac unwaith yn rhagor cafwyd ystod eang o arddulliau cerddorol.

 

IMG 9246
LlinynnauCyflwynodd y Gerddorfa Linynnol, dan arweinyddiaeth Norman Roberts, rhaglen o dan y teitl ‘O'r Baróc i'r 21ain Ganrif / Tair Anthem Roc Llinynnol’. Roedd y gerddoriaeth yn cynnwys 'Jesu, Joy of Man's Desiring' gan Bach, a ‘Viva La Vida’ gan Coldplay.

 

IMG 9259 Thumb
'Big Band'Perfformiodd y 'Big Band', gyda Gethyn Sanders fel Cyfarwyddwr Cerdd, rhaglen o galasuron jazz oedd yn cynnwys ‘C Jam Blues’, ‘A Night in Tunisia’, a ‘Tuxedo Junction’.

 

IMG 9275 Thumb
Band ChwythDaeth y noson i ben gyda'r Band Chwyth, dan arweinyddiaeth Jacquie Scaife a Gareth Kirby, yn perfformio rhaglen oedd yn cynnwys 'Detholiad James Bond 007', yr alaw boblogaidd ‘Anthem' allan o'r sioe gerdd' Chess’, a detholiad o gerddoriaeth y ‘The Lion King’.

 

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies i'r cerddor jazz mwyaf addawol, sef Ewan Wright (Ysgol y Frenhines Elisabeth).