Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin y cyntaf o gyngherddau Ŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 18fed yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion ysgolion uwchradd y sir ar y llwyfan.

IMG 9179 Thumb

 

Harp EnsembleMae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd yn gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor o waith caled gan ddisgyblion ac athrawon y gwasanaeth.

 

IMG 9187 Thumb

 

ChoirRoedd y cyngerdd yn cynnwys eitemau gan dri o grwpiau hŷn y sir (Telynau, Côr a Cherddorfa) ac unawd sielo gan Charlie Kind, disgybl chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn.


Cafodd cynulleidfa werthfawrogol wledd wrth wrando ar berfformiadau rhagorol o ystod eang o gerddoriaeth megis 'Cadwyn o alawon ABBA' gan y telynau, 'Sing' (Gary Barlow) gan y côr, a'r 'Liberty Bell' a detholiad o gerddoriaeth ‘Les Miserables’ gan y gerddorfa. 

IMG 9208 Thumb

 

OrchestraYn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Terry Jones i Jamie Chapman (Ysgol y Frenhines Elizabeth) a Sioned Evans (Ysgol Bro Myrddin).