Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin cyngerdd agoriadol Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 31ain yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion o ysgolion ledled y sir ar y llwyfan.

 IMG 9724 Thumb

Telynau

Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd yn gyfle i’r disgyblion a’r staff ddangos ffrwyth dau dymor caled o waith.

  IMG 9737 Thumb

 

CôrRoedd y cyngerdd agoriadol yn cynnwys y Côr Telynau, Côr Ysgolion Uwchradd, a Cherddorfa’r Sir.

Cafodd cynulleidfa werthfawrogol gwledd o berfformiadau rhagorol mewn arddulliau cerddorol amrywiol. Roedd y darnau’n cynnwys ‘Bwgi Dant Wgi’ gan y telynau, 'Help' (Beatles) gan y côr, a pherfformiwyd cadwyn o alawon James Bond a ‘Folk Song Suite’ Vaughan Williams gan y gerddorfa.

 

IMG 9739 Thumb

Cerddorfa
 

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Terry Jones i Rhydian Lewis (Ysgol y Frenhines Elizabeth), Kate Marsden (Dyffryn Taf) a Bronwen Raza (Ysgol Bryngwyn).