Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ail gyngerdd Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Ebrill 8fed yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion o ysgolion ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngerdd yn gyfle i’r disgyblion a’r staff ddangos ffrwyth dau dymor caled o waith.

Roedd yr ail gyngerdd yn cynnwys y Gerddorfa Linynnol, y ‘Big Band’ a’r Band Chwyth, ac unwaith yn rhagor perfformiwyd amrywiaeth o gerddoriaeth.

 

IMG 9745 Thumb 

 

Llinynnol


Perfformiodd y Gerddorfa Linynnol, dan arweinyddiaeth Norman Roberts, rhaglen o dan y teitl ‘Y Twrist Cerddorol’ - rhaglen oedd yn cynnwys thema ‘Downton Abbey’ a ‘Libertango’ gan Astor Piazzolla.

 

IMG 9774 Thumb 

 

'Big Band'O dan arweinyddiaeth Gethyn Sanders, perfformiodd y ‘Big Band’ rhaglen o glasuron y bydd jazz, gan gynnwys ‘Watermelon Man’, ‘Manteca’, a thema James Bond.

  

IMG 9784 Thumb 

 

Band ChwythDaeth y noson i ben gyda’r Band Chwyth, dan arweinyddiaeth Jacquie Scaife a Robert Owen, yn perfformio rhaglen oedd yn cynnwys ‘Welsh Rhapsody’, ‘Reflective Mood’ (gydag Alex Williams fel unawdydd trombôn) a detholiad o gerddoriaeth allan o’r sioe ‘Miss Saigon’.

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies i’r cerddor jazz mwyaf addawol. Derbynnydd y wobr eleni oedd Luke Edwards (Ysgol y Frenhines Elizabeth).