Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos canlyniad dau dymor o waith caled gan y disgyblion a’r staff.

 IMG 2069

Telynau

Cynhaliwyd y cyngerdd cyntaf yn Theatr y Lyric Caerfyrddin ar Fawrth 17eg. Roedd yn cynnwys perfformiadau gan Y Côr Telynau, Côr Merched y Sir, a’r Gerddorfa.

 IMG 2083

Côr

Cafodd cynulleidfa werthfawrogol wledd wrth wrando ar ystod o gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau clasurol, cerddoriaeth draddodiadol werin, pop, a cherddoriaeth ar gyfer byd teledu a ffilm.

 IMG 2089

Cerddorfa

Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobr Goffa Terry Jones i Rosey Hennessy (Maes y Gwendraeth), Charlie Bleasdale (Bro Dinefwr) ac Angus Bruce (Bro Myrddin).

 IMG 2096

Llinynnol

Cynhaliwyd yr ail gyngerdd yn Theatr y Ffwrnes Llanelli ar Fawrth 23ain. Roedd yn cynnwys perfformiadau gan y Gerddorfa Linynnol, y ‘Big Band’ a’r Band Chwyth.

 IMG 2102

'Big Band'

Unwaith eto perfformiwyd ystod y gerddoriaeth, a detholiad ardderchog o gerddoriaeth o fyd ffilm a theledu gan y Gerddorfa Linynnol. Chwaraeodd y ‘Big Band’ rhai o glasuron y byd jazz gan gynnwys unawdau byrfyfyr gan nifer o’r offerynwyr. Daeth y noson i ben gyda’r Band Chwyth, a chyfle mewn un darn i roi ffocws ar y trympedi gyda’r enwog ‘Bugler’s Holiday’.

 IMG 2113

Band Chwyth

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies am y cerddor jazz mwyaf addawol i William Myers (Coleg Sir Benfro).