Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos canlyniad dau dymor o waith caled gan y disgyblion a’r staff.

 SSTRINGS

Llinynnol

Y cyngerdd cyntaf - Roedd yn cynnwys perfformiadau gan y Gerddorfa Linynnol, y ‘Big Band’ a’r Band Chwyth.

 Big Band 2016

'Big Band'

Cafodd cynulleidfa werthfawrogol wledd wrth wrando ar ystod o gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau clasurol, Jazz, pop, a cherddoriaeth ar gyfer byd teledu a ffilm. 

SWIND

Band Chwyth 

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies am y cerddor jazz mwyaf addawol i Heledd Owen.

 SHARPS

Telynau 

Yr ail gyngerdd - Roedd yn cynnwys perfformiadau gan Y Côr Telynau, Côr Merched y Sir, a’r Gerddorfa.

 CHOIR

Côr

Unwaith eto perfformiwyd ystod y gerddoriaeth, a detholiad ardderchog o gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau clasurol, cerddoriaeth draddodiadol werin, pop, a cherddoriaeth ar gyfer byd ffilm.

 SORCH

Cerddorfa

Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobr Goffa Terry Jones i Jessica Dee, Catrin Soons ac Imogen Evans.