Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau undydd, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos canlyniad dau dymor o waith caled gan y disgyblion a’r staff.

 Sstrings 2017

Llinynnol

Y cyngerdd cyntaf - Roedd yn cynnwys perfformiadau gan y Gerddorfa Linynnol, y ‘Big Band’ a’r Band Chwyth.

 Big Band 2017

'Big Band'

Cafodd cynulleidfa werthfawrogol wledd wrth wrando ar ystod o gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau clasurol, Jazz, pop, a cherddoriaeth ar gyfer byd teledu a ffilm.

Swind 2017

Band Chwyth

Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Goffa Ralph Davies am y cerddor jazz mwyaf addawol i Thomas Massocchi.

DSCF4133 Edit

 

Yr ail gyngerdd - Roedd yn cynnwys perfformiadau gan Y Côr Telynau, Côr Merched y Sir, a’r Gerddorfa.

Sharps 2017

 Telynau

Choir 2017

Côr

Unwaith eto perfformiwyd ystod y gerddoriaeth, a detholiad ardderchog o gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau clasurol, cerddoriaeth draddodiadol werin, pop, a cherddoriaeth ar gyfer byd ffilm.

Sorch 2017

Cerddorfa

Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobr Goffa Terry Jones i Joseph Deveza, Joe Martin, Dafydd Daniel, and Gwenno Acciaioli.

DSCF4190