DSC 0466

 

Mae dros dair mil o ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o'r sir wedi cael eu diddanu gan staff Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar eu taith flynyddol o gwmpas yr ysgolion. Mwynhaodd y disgyblion wledd o eitemau cerddorol â thema Disney lle gallent glywed darnau o'u hoff ffilmiau gan gynnwys Frozen, Mary Poppins, The Jungle Book, The Incredibles a Pirates of the Caribbean. "Rydym yn falch iawn o'n Taith Gyngherddau gan ei bod yn rhoi cyfle i blant weld cerddorfa fyw yn perfformio ac yn eu cyflwyno i amrywiaeth eang o offerynnau sydd ar gael drwy Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin" meddai Emyr Wynne Jones. Mae disgyblion mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd ledled y sir wrthi bellach yn ymarfer ar gyfer amrywiaeth o gyngherddau sirol a gynhelir yn y flwyddyn newydd.