Llongyfarchiadau i 18 o gantorion ifanc o Sir Gaerfyrddin a ymunodd gyda dros 200 o ieuenctid ledled Cymru i berfformio gyda Cherddorfa a Chorws y BBC ar Fawrth 4ydd. Rhoddodd y côr enfawr a'r gerddorfa berfformiad cyntaf darn newydd cyffrous o'r enw 'Songs of the Earth' gan Karl Jenkins, gyda'r cyfansoddwr ei hun yn arwain. Cafodd y cyngerdd o Neuadd Dewi Sant ei ddarlledi'n fyw ar Radio 3 y BBC. Roedd y cyngerdd hefyd yn cynnwys myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a disgyblion o Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yng Nghaerdydd. Dyma oedd profiad gwych i bawb, a chyngerdd i ni fel cenedl ymfalchïo ynddo.