Roedd Canolfan Selwyn Samuel Llanelli a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin dan ei sang ar Fehefin 19eg, 20fed a’r 21ain wrth i Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gyflwyno’r Proms Iau blynyddol. Fe ymddangosodd dros 1500 o ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Gar yn yr ŵyl eleni.

Woodwind Llanelli

 

Band Chwythbrennau Llanelli a Dinefwr


Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd yn ystod y flwyddyn academaidd, ac roedd y cyngherddau hyn yn gyfle i arddangos canlyniad gwaith caled y disgyblion a’r athrawon.

Strings Llanelli

 

Ensemble Llinynnau Iau Llanelli

 

CARALL Llanelli

 

Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

Roedd y cyngerdd cyntaf yng Nghanolfan Selwyn Samuel yn cynnwys pedwar ensemble iau - Chwythbrennau Llanelli a Dinefwr, Ensemble Llinynnol Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Ysgolion Cynradd Llanelli. 

Choir Llanelli

 

Côr Iau LlanelliRoedd yr ail gyngerdd yn Theatr y Lyric hefyd yn cynnwys pedwar ensemble - Band Pres Sir Gar, Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth, Llinynnau Caerfyrddin, a Chôr Ysgolion Cynradd Caerfyrddin. 

Brass Carmarthen

 

Band Pres Iau Sir Gaerfyrddin


CARALL Carmarthen

 

Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth


Carm Strings Carmarthen

 

Cerddorfa Llinynnau Iau Caerfyrddin


Carm Choir Carmarthen

 

Côr Iau CaerfyrddinAr y noson olaf, hefyd yn Theatr y Lyric, fe ymddangosodd pum ensemble iau ar y llwyfan - Chwythbrennau Caerfyrddin a Gwendraeth, Ensemble Offer Taro, Llinynnau Dinefwr, Ensemble Gitâr, a Chôr Ysgolion Cynradd Dinefwr.

Woodwind Carmarthen

 

Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a Gwendraeth

 

Percussion Carmarthen

 

Ensemble Offerynnau Taro IauPerfformiwyd ystod eang o gerddoriaeth ar draws y cyngherddau, gan gynnwys pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth o fyd teledu a ffilm, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Dinefwr Strings Carmarthen

Cerddorfa Llinynnau Iau Dinefwr

 

Guitars Carmarthen

 

Ensemble Gitâr Iau

 

Dinefwr Choir Carmarthen

 

Côr Iau DinefwrRoedd safon pob perfformiad yn uchel iawn, a chafodd y 2000 neu fwy a fynychodd wledd arall wrth fwynhau tymor llwyddiannus iawn o gyngherddau Proms Iau Sir Gaerfyrddin!