Roedd Theatr Y Ffwrnes, Llanelli a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin dan ei sang ar Fehefin 11fed, 12fed a’r 13eg wrth i Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gyflwyno’r Proms Iau blynyddol. Fe ymddangosodd dros 1500 o ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Gar yn yr ŵyl eleni.

Llanelli Woodwind Thumb

Chwythbrennau Llanelli


Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd yn ystod y flwyddyn academaidd, ac roedd y cyngherddau hyn yn gyfle i arddangos canlyniad gwaith caled y disgyblion a’r athrawon.

Llanelli Strings Thumb

Ensemble Llinynnol Llanelli

 

Llanelli Cerddorfa Arall Thumb

 

Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

Roedd y cyngerdd cyntaf yn Y Ffwrnes yn cynnwys pedwar ensemble iau - Chwythbrennau Llanelli, Ensemble Llinynnol Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Ysgolion Cynradd Llanelli. 

Llanelli Choir Thumb

Côr Ysgolion Cynradd LlanelliRoedd yr ail gyngerdd yn Theatr y Lyric yn cynnwys pump ensemble - Band Pres Sir Gar, Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth, Llinynnau Caerfyrddin, Chwythbrennau Caerfyrddin a Gwendraeth a Chôr Ysgolion Cynradd Caerfyrddin. 

Junior Brass Thumb

Band Pres Iau Sir Gaerfyrddin


Carmarthen Cerddorfa Arall Thumb

 

Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth


Carmarthen Strings Thumb

 

Llinynnau Caerfyrddin


Carmarthen Choir Thumb

 

Côr Ysgolion Cynradd Caerfyrddin

 

Carmarthen Woodwind Thumb

Chwythbrennau Caerfyrddin a GwendraethAr y noson olaf, hefyd yn Theatr y Lyric, fe ymddangosodd pum ensemble iau ar y llwyfan - Chwythbrennau Dinefwr, Ensemble Offer Taro, Llinynnau Dinefwr, Ensemble Gitâr, a Chôr Ysgolion Cynradd Dinefwr.

Junior Percussion Thumb

 

Ensemble Offer TaroPerfformiwyd ystod eang o gerddoriaeth ar draws y cyngherddau, gan gynnwys pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth o fyd teledu a ffilm, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Dinefwr Strings Thumb

Llinynnau Dinefwr

 

Junior Guitars Thumb

 

Ensemble Gitâr

 

Dinefwr Choir Thumb

 

Côr Ysgolion Cynradd Dinefwr


Dinefwr Woodwind Thumb

 

Chwythbrennau Dinefwr


Roedd safon pob perfformiad yn uchel iawn, a chafodd y 2000 neu fwy a fynychodd wledd arall wrth fwynhau tymor llwyddiannus iawn o gyngherddau Proms Iau Sir Gaerfyrddin!