Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 18fed, 19eg, 23ain a’r 24ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan.

 IMG 0169

Theatr y Ffwrnes

 

Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled y disgyblion a’r staff.

Yn y cyngerdd cyntaf ymddangosodd y canlynol ar y llwyfan - Chwythbrennau Iau Llanelli, Llinynnau Iau Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Iau Llanelli.  

 

IMG 0152

Chwythbrennau Iau Llanelli

 

IMG 0153

Llinynnau Iau Llanelli

 

IMG 0155

Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

IMG 0159

 Côr Iau Llanelli

 

Yn yr ail gyngerdd ymddangosodd Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth, Llinynnau Iau Caerfyrddin, Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth, a Chôr Iau Caerfyrddin. 

 

IMG 0160

 Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

IMG 0162

 Llinynnau Iau Caerfyrddin

 

IMG 0165

 Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

IMG 0168

Côr Iau Caerfyrddin

 

Yn y trydydd cyngerdd gwelwyd Chwythbrennau Iau, Llinynnau Iau, a Chôr Iau Dinefwr.

 

IMG 0173

 Chwythbrennau Iau Dinefwr

 

IMG 0176

 Llinynnau Iau Dinefwr

 

IMG 0181

Côr Iau Dinefwr

 

Yn y pedwerydd a’r olaf o’r cyngherddau cafwyd perfformiadau gan Fand Pres Iau, Ensemble Gitâr Iau ac Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin.

 

IMG 0188

Band Pres Iau Sir Gaerfyddin

 

IMG 0190

Ensemble Gitâr Iau Sir Gaerfyrddin

 

IMG 0193

Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin

 

Cafwyd amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol drwy gydol y cyngherddau - pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth ffilm a sgrin, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

 

IMG 0192

 

Roedd safon y perfformiad ym mhob cyngerdd yn uchel iawn, a chafodd y cyfanswm o 2,000 a fynychodd y cynulleidfaoedd brofiad o gyfres arall lwyddiannus o ‘Proms Iau Sir Gar’!