Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 22ain, 23ain, 29ain a’r 30ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan.

Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled y disgyblion a’r staff.

Yn y cyngerdd cyntaf ymddangosodd y canlynol ar y llwyfan - Chwythbrennau Iau Llanelli, Llinynnau Iau Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Iau Llanelli.

  

IMG 2611

 Chwythbrennau Iau Llanelli

 

IMG 2614

 Llinynnau Iau Llanelli

 

IMG 2616

 Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

IMG 2622

 Côr Iau Llanelli

 

Yn yr ail gyngerdd ymddangosodd Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth, Llinynnau Iau Caerfyrddin, Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth, a Chôr Iau Caerfyrddin.

 

IMG 2623

 Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

IMG 2625

 Llinynnau Iau Caerfyrddin

 

IMG 2630

 Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

IMG 2633

Côr Iau Caerfyrddin

 

Yn y trydydd cyngerdd gwelwyd Chwythbrennau Iau, Llinynnau Iau, a Chôr Iau Dinefwr.

 

IMG 2635

 Chwythbrennau Iau Dinefwr

 

IMG 2637

 Llinynnau Iau Dinefwr

 

IMG 2639

 Côr Iau Dinefwr

 

Yn y pedwerydd a’r olaf o’r cyngherddau cafwyd perfformiadau gan Fand Pres Iau, Ensemble Gitâr Iau ac Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin.

 

IMG 2641

Band Pres Iau Sir Gaerfyddin

 

IMG 2644

Ensemble Gitâr Iau Sir Gaerfyrddin

 

IMG 2649

Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin

 

Cafwyd amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol drwy gydol y cyngherddau - pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth ffilm a sgrin, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Roedd safon y perfformiad ym mhob cyngerdd yn uchel iawn, a chafodd y cyfanswm o 2,000 a fynychodd y cynulleidfaoedd brofiad o gyfres arall lwyddiannus o ‘Proms Iau Sir Gar’!