Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 15fed, 16eg, 20fed a’r 21ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan.

Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled y disgyblion a’r staff.

Yn y cyngerdd cyntaf ymddangosodd y canlynol ar y llwyfan - Chwythbrennau Iau Llanelli, Llinynnau Iau Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Iau Llanelli.

  

DSCF1402

 Chwythbrennau Iau Llanelli

 

DSCF1413

 Llinynnau Iau Llanelli

 

DSCF1415

 Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

DSCF1418

 Côr Iau Llanelli

 

Yn yr ail gyngerdd ymddangosodd Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth, Llinynnau Iau Caerfyrddin, Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth, a Chôr Iau Caerfyrddin.

 

DSCF1420

 Cerddorfa Arall Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

DSCF1421

 Llinynnau Iau Caerfyrddin

 

DSCF1426

 Chwythbrennau Iau Caerfyrddin a’r Gwendraeth

 

DSCF1429

Côr Iau Caerfyrddin

 

Yn y trydydd cyngerdd gwelwyd Chwythbrennau Iau, Llinynnau Iau, a Chôr Iau Dinefwr.

 

 

DSCF1437

 Chwythbrennau Iau Dinefwr

 

DSCF1439

 

Llinynnau Iau Dinefwr

 

 

DSCF1442

 Côr Iau Dinefwr

 

Yn y pedwerydd a’r olaf o’r cyngherddau cafwyd perfformiadau gan Fand Pres Iau, Ensemble Gitâr Iau ac Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin.

 

DSCF1443

Band Pres Iau Sir Gaerfyddin

 

DSCF1505

Ensemble Gitâr Iau Sir Gaerfyrddin 

DSCF1489

Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin

 

Cafwyd amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol drwy gydol y cyngherddau - pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth ffilm a sgrin, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Roedd safon y perfformiad ym mhob cyngerdd yn uchel iawn, a chafodd y cyfanswm o 2,000 a fynychodd y cynulleidfaoedd brofiad o gyfres arall lwyddiannus o ‘Proms Iau Sir Gar’!