Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 14eg, 15fed, 19eg a’r 20fed gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan.

Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled y disgyblion a’r staff.

Yn y cyngerdd cyntaf ymddangosodd y canlynol ar y llwyfan - Llinynnau Iau Llanelli, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Iau Llanelli.

 

   

DSCF4860

Llinynnau Iau Llanelli

 

DSCF4864

Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr

 

DSCF4869

Côr Iau Llanelli

 

Yn yr ail gyngerdd ymddangosodd Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth, Llinynnau Iau Caerfyrddin, a Chôr Iau Caerfyrddin.

 

DSCF4877

Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth

 

DSCF4874

Llinynnau Iau Caerfyrddin

 

 

DSCF4879

Côr Iau Caerfyrddin

 

Yn y trydydd cyngerdd gwelwyd Ensemble Gitâr Iau, Llinynnau Iau Dinefwr, a Chôr Iau Dinefwr.

 

 

DSCF4883

Llinynnau Iau Dinefwr

 

DSCF4885

Ensemble Gitâr Iau 

 

DSCF4891

Côr Iau Dinefwr

 

Yn y pedwerydd a’r olaf o’r cyngherddau cafwyd perfformiadau gan Fand Pres Iau, Ensemble Chwythbrennau Iau ac Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin.

 

DSCF4907

Band Pres Iau

 

DSCF4918

Ensemble Chwythbrennau Iau

 

DSCF4917

Ensemble Offer Taro Iau

 

Cafwyd amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol drwy gydol y cyngherddau - pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth ffilm a sgrin, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Roedd safon y perfformiad ym mhob cyngerdd yn uchel iawn, a chafodd y cyfanswm o 2,000 a fynychodd y cynulleidfaoedd brofiad o gyfres arall lwyddiannus o ‘Proms Iau Sir Gar’!