Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 11eg, 12fed, 13eg a’r 14eg gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan.

Mae’r grwpiau iau yn ymarfer ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled y disgyblion a’r staff.

Yn y cyngerdd cyntaf ymddangosodd y canlynol ar y llwyfan - Llinynnau Iau Llanelli a Dinefwr, Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr, a Chôr Iau Llanelli.

   

DSCF8061

Llinynnau Iau Llanelli a Dinefwr

 

DSCF8063

Cerddorfa Arall Llanelli a Dinefwr 

 

DSCF8064

Côr Iau Llanelli

 

Yn yr ail gyngerdd ymddangosodd Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth, Llinynnau Iau Caerfyrddin a Gwendraeth, a Chôr Iau Caerfyrddin.

 

DSCF8071

Cerddorfa Arall Caerfyrddin a Gwendraeth

 

DSCF8066

Llinynnau Iau Caerfyrddin a Gwendraeth

 

DSCF8074

Côr Iau Caerfyrddin

 

Yn y trydydd cyngerdd gwelwyd Chwythbrennau Iau Sir Gaerfyrddin, Mared Roberts (Unawd Ffliwt), a Chôr Iau Dinefwr.

 

DSCF8077

Chwythbrennau Iau Sir Gaerfyrddin

  

DSCF8079

Côr Iau Dinefwr

 

Yn y pedwerydd a’r olaf o’r cyngherddau cafwyd perfformiadau gan Fand Pres Iau, Ensemble Gitâr Iau ac Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin.

 

DSCF8081

Band Pres Iau Sir Gaerfyrddin

 

DSCF8084

Ensemble Gitâr Iau Sir Gaerfyrddin

 

DSCF8083

Ensemble Offer Taro Iau Sir Gaerfyrddin

 

Cafwyd amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol drwy gydol y cyngherddau - pop, roc, gwerin, traddodiadol, cerddoriaeth ffilm a sgrin, a threfniannau o ffefrynnau clasurol.

Roedd safon y perfformiad ym mhob cyngerdd yn uchel iawn, a chafodd y cyfanswm o 2,000 a fynychodd y cynulleidfaoedd brofiad o gyfres arall lwyddiannus o ‘Proms Iau Sir Gar’!