Mae disgyblion ysgolion uwchradd Sir Gar yn prysur baratoi ar gyfer yr Ŵyl Hŷn eleni.

Cynhelir ymarferion yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth ar benwythnosau a nosweithiau Llun.

Gweler lluniau a fideo o'r ymarferion isod.

 

Ceir manylion am holl gyngherddau’r Gwasanaeth Cerdd ar dudalen cyngherddau’r wefan.

                                                                     

 

 

Band Chwyth

 

IMG 1149

Côr

 

  IMG 1152

Llinynnol

 

 IMG 1147

Band Chwyth