Cynhaliodd aelodau ‘Stringbuilders Llanelli’ eu cyngerdd blynyddol yn Ysgol Iau Llangennech ar Chwefror 23ain 2015. Mae’r grŵp yn ymarfer bob nos Lun yn ystod y tymor, ac roedd y cyngerdd hwn yn ffrwyth gwaith tymor a hanner. Perfformiodd yr ensemble, sy’n cynnwys dros 50 o ddisgyblion blynyddoedd 3 i 6 ysgolion cynradd ardal Llanelli, i gynulleidfa fawr a brwdfrydig. Cafwyd ystod o gerddoriaeth dan arweinyddiaeth Mrs Janet Thomas, a chwarae o safon ardderchog.

 

IMG 2005

Stringbuilders Llanelli

Llongyfarchiadau i bawb, yn ddisgyblion ac yn staff, ar y gwaith caled o baratoi ar gyfer y cyngerdd!