Peri Tour 1 

Cafodd dros dair mil o ddisgyblion ledled Si Gaerfyrddin wledd gerddorol yn ystod Medi. Perfformiodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin cyfres o saith o gyngherddau i hybu gwaith cerddorol mewn ysgolion. Perfformiwyd eitemau megis Sousa, thema James Bond a YMCA gan staff y gwasanaeth wrth i’r plant glapio a chanu’n frwdfrydig mewn ymateb. “Rydym yn ymfalchïo yn ein traddodiad cerddorol yma yn Sir Gaerfyrddin” meddai Gareth Kirby, Cydgysylltydd y Gwasanaeth. “Mae’r cyngherddau hyn yn bwysig iawn ac yn cynnig  profiad o gerddoriaeth fyw i ddisgyblion ledled y sir,  a hynny’n rhad ac am ddim.” Mae chwech allan o’r 35 o athrawon o berfformiodd ar y daith gyngerdd yn gyn-ddisgyblion gyda Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin. Mae’r staff a’r disgyblion wrthi nawr yn paratoi ar gyfer cyngherddau niferus mewn ysgolion ac i’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn.